PROGRAM EUROPSKE UNIJE ZA HRVATSKU
IPA KOMPONENTA IV - RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

Program: Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina
Projekt: „Feniks“ - projekt socijalne inkluzije liječenih ovisnika
Partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje – područna služba Šibenik, terapijska zajednica "Mundo Nuovo", Općina Kistanje

Program: Mladi na tržištu rada
Projekt: „Mladi i socijalno poduzetništvo"
Partner na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje – područna služba Osijek

Organizacija za građanske inicijative - OGI (Ured Osijek i Ured Drniš) provodi aktivnost informiranja i savjetovanja za nezaposlene osobe (liječeni ovisnici i mladi) u sklopu svoja 2 projekta:

Mladi i socijalno poduzetništvo, te
Feniks - projekt socijalne inkluzije i oporavka ovisnika

Aktivnosti projekta provode se na području Šibensko-kninske, Zadarske i Osječko – Baranjske županije.

Informiranje i savjetovanje se odnose na:

Aktivnost informiranja i savjetovanja organizacija provodi telefonom,faxom, mailom, mobitelom na našem webu, te osobnim dolaskom u naše urede.
Aktivnosti projekta provode se na području Šibensko-kninske, Zadarske i Osječko – Baranjske županije.

Pozivano sve nezaposlene da nam se obrate za podršku.